Segueix-nos:
Assessorament en gestió integrada de plagues

Assessorament en Gestió Integrada de plagues en l'àmbit no agrari

Ets responsable d'un ajuntament, d'un càmping, d'un camp de golf i creus que no estàs complint degudament les normatives vigents sobre l'ús sostenible de productes fitosanitaris? A SAIGA et podem ajudar! Disposem d'un equip d'assessors experts en aquestes temàtiques que t'orientaran i facilitaran complir-les de manera senzilla i factible.

D'acord amb la Directiva 2009/128/EC i els Real Decrets 1311/2012 i 285/2022, és obligatori que tots els tractaments fitosanitaris que es realitzin en àmbits no agraris d'ús públic (parcs i jardins d'ajuntaments, càmpings, recintes esportius, camps de golf) comptin amb la supervisió d'un assessor en Gestió Integrada de Plagues degudament acreditat. Així mateix, les entitats gestores d'aquests espais han de disposar d'un Document d'Assessorament (redactat i signat per una persona assessora) i registrar tots els tractaments fitosanitaris que es realitzin en els seus espais verds, per garantir així la màxima seguretat pels usuaris d'aquests espais i del medi ambient.