Segueix-nos:

Notícies

8 d’agost 2023
OBRA CIVIL I AIGUA

Aprofitament d'aigües pluvials. Avantatges i usos reals

Abans de portar a terme una instal·lació per a la captació d'aigua de pluja s'ha de tenir clar l'ús que se'n vol fer i la inversió que requerirà la infraestructura perquè sigui útil.

La sequera dels últims mesos ens ha posat en alerta davant d'una problemàtica que fa anys que amenaça en impactar de forma devastadora en l'agricultura, el subministrament d'aigua potable, el medi ambient i l'economia. En aquests moments, més que mai, l'ús eficient de l'aigua és l'objectiu principal de tota instal·lació hidràulica sigui professional o particular. Cal actualitzar i mantenir infraestructures que puguin millorar la gestió i distribució de l'aigua permetent així augmentar l'aprofitament de recursos. Des de Saiga apostem fermament per aquestes instal·lacions en les quals estem especialitzats des de fa anys. En altres ocasions, hem parlat de sistemes de reg automatitzats, dipòsits d'emmagatzematge d'aigua o basses d'acumulació per a regadiu, que van en aquesta línia d'estalvi. Per altra banda, però, treballem per buscar solucions a les demandes dels nostres clients. En aquest sentit, hi ha un tema recurrent com és l'aprofitament d'aigües pluvials en el qual ens agradaria aprofundir, per tal d'esclarir quins són els avantatges reals que ens pot aportar i quina és la inversió que cal fer per a un sistema de captació el més adequat i eficient possible.

La majoria d'instal·lacions de recol·lecció d'aigua de pluja de les teulades es porten a terme amb l'objectiu de reaprofitar l'aigua per a la jardineria, però a part d'aquest ús, n'existeixen d'altres com l'ús per ompliment de cisternes dels vàters, el reompliment de piscines i estanys, la recàrrega dels aqüífers o l'abastiment de dipòsits per al control d'incendis.


Pel que fa a les instal·lacions domèstiques, trobem opcions molt senzilles i econòmiques que ens permetran regar les plantes de casa o rentar el cotxe, sense consumir aigua potable. Un sistema d'aquest tipus es pot desenvolupar a partir de la canalització a través de la teulada on caldrà instal·lar canals per dirigir l'aigua al dipòsit de recol·lecció que hauria de tenir una capacitat mínima de 1.000 L. Per treure'n l'aigua tenim l'opció de col·locar una aixeta al mateix dipòsit per omplir la regadora o, si el que volem és fer servir l'aigua per rentar el cotxe, de connectar-hi la hidronetejadora, en el cas que aquesta no necessiti pressió.

Si es disposa d'un reg gota a gota al jardí, caldrà que el dipòsit estigui elevat per aprofitar la gravetat que ens donarà la pressió suficient per al bon funcionament del sistema. Si no hi ha la possibilitat d'aixecar el dipòsit, caldrà fer ús d'una bomba hidràulica, encara que sigui de poca potència. Sempre hem de tenir en compte, però, la superfície que es vol regar i la necessitat hídrica de les espècies que tenim plantades, perquè, depenent d'això, veurem si és adequat o no dotar-nos duna infraestructura d'aquest tipus.

Altres opcions de reaprofitament d'aigua de pluja per a habitatges, com la d'omplir les cisternes del vàter, també requeriran un sistema de bombament de l'aigua i una instal·lació més complexa a l'interior de l'edifici.

D'entre els altres usos que hem anomenat abans, podem distingir-ne els que fan referència a instal·lacions de grans capacitats, com és el cas del reg de zones enjardinades i d'espais verds públics, pel fet que la quantitat d'aigua que s'ha d'emmagatzemar és considerable i requereixen dipòsits de grans dimensions amb capacitats a partir de 250.000 litres, com les cisternes flexibles tancades de polièster, cobertes amb PVC o de PU o les basses de polietilè electrosoldat; amb sistemes més complexos de filtració i bombament de l'aigua per al seu subministrament. En aquest cas, estaríem parlant d'instal·lacions professionals amb despeses més elevades.

És important, abans de fer un muntatge d'aquest tipus, valorar quin és el patró de pluges al nostre territori. Cal veure quina és la incidència en el lloc concret de la instal·lació per justificar la inversió des d'una perspectiva econòmica.