Segueix-nos:

Notícies

27 d’abril 2023
OBRA CIVIL I AIGUA

L'eficiència en el reg

Afrontar la demanda mundial de creixement continuat d'aliments és un repte que ens obliga a dotar de major eficiència els diferents components del sistema productiu i, particularment, el que fa referència a l'ús de l'aigua de reg. No existeix una altra alternativa per millorar l'eficiència del reg i, en conseqüència, la productivitat de l'aigua en l'agricultura. El procés de millora ha d'aprofitar els avenços tecnològics existents, implementant regs de precisió i aplicació de l'aigua a la parcel·la. També han de ser considerades les possibilitats de l'energia renovable en la modernització de regadiu.

A SAIGA, apostem fermament pels sistemes de reg que ens permeten estalviar, però també donar la qualitat i la producció que necessita el cultiu. Amb aquest objectiu, el departament especialitzat en reg de les nostres botigues treballar en el disseny i instal·lació de reg per degoteig, microaspersió, basses d'acumulació d'aigua per a regadiu així com la instal·lació d'equips de bombament en superfície o submergits.

Cada un d'aquests sistemes, necessita un disseny adaptat a les condicions de la finca i del conreu al qual va destinat o de la zona d'enjardinament. Les visites al terreny permeten als nostres tècnics fer una valoració i assessorar els clients de quina és la millor opció per a la seva finca. És el cas del reg localitzat, del qual es porten a terme instal·lacions tant en superfície com soterrades, que permeten als agricultors treballar de manera més còmoda. També, reg per sectorització, plaques solars per a regadiu que fan anar el reg amb l'energia solar, electrovàlvules, vàlvules manuals, etc.

A SAIGA, treballem en tot el que fa referència a millorar l'eficiència en el reg i també per compatibilitzar l'activitat agrària amb la transició energètica, per això, disposem de tota mena de material i de les millors marques assumint el compromís de tenir cura de la terra i de l'aigua.