Segueix-nos:

Notícies

6 de juny 2023
AGRICULTURA

Assessorament en control de plagues en l’àmbit no agrari

La gestió integrada de plagues consisteix en examinar de forma curosa els mètodes de protecció vegetal disponibles i l’aplicació de mesures adequades per evitar el desenvolupament d’organismes nocius i, alhora, mantenir l’ús de productes fitosanitaris i altres formes d’intervenció en nivells que siguin sostenibles i que redueixin o minimitzin els riscos per a la salut humana i el medi ambient.

Fora de la producció primària, trobem zones d’usos no agrari amb gran diversitat d’espècies vegetals utilitzades pel públic en general, com els parcs i jardins a l’aire lliure, les zones enjardinades o els camps d’esports, entre d’altres. És essencial que es porti a terme també un control de plagues en aquestes zones d’ús públic, principalment pel dany que provoquen en els vegetals i per les molèsties i el perill que suposen per a les persones algunes de les espècies. Uns exemples són les erugues de pèls urticants o els insectes barrinadors, que poden provocar la caiguda de branques d’arbres afectats. Finalment, també és important mantenir un control per evitar que es propaguin plagues d’insectes que fan servir els jardins com a reservoris, darrerament hem sentit a parlar del bernat marró marbrejat, que desenvolupa el seu cicle biològic en els jardins i afecta greument els cultius.

L’aplicació de productes sanitaris és, per tant, necessària en aquests espais i obliga a comptar amb assessorament en Gestió Integrada de Plagues per tal de seguir les millors estratègies de lluita. S’ha de tenir en compte que els tractaments amb plaguicides poden afectar els usuaris i usuàries d’aquests espais públics i pot ser perillós per a col·lectius sensibles com nens, gent gran o persones amb sensibilitat química múltiple. Per aquest motiu, i d'acord amb la Directiva 2009/128/EC i els Reial Decrets 1311/2012 i 285/2022, és imprescindible que tots els tractaments fitosanitaris que es realitzin en àmbits no agraris d'ús públic comptin amb la supervisió d'un assessor en Gestió Integrada de Plagues degudament acreditat. Així mateix, les entitats gestores d'aquests espais han de disposar d'un Document d'Assessorament (redactat i signat per una persona assessora) i registrar tots els tractaments fitosanitaris que es facin en els corresponents plans de treball, per garantir així la màxima seguretat per als usuaris d'aquests espais i del medi ambient.

Si ets responsable d'un ajuntament, d'un càmping, d'un camp de golf i creus que no estàs complint degudament les normatives vigents sobre l'ús sostenible de productes fitosanitaris, a SAIGA disposem d'un equip d'assessors experts en aquestes temàtiques que t'orientaran de manera senzilla i factible.

Assessorament en control de plagues en l’àmbit no agrari