Segueix-nos:

Notícies

4 de setembre 2023
OBRA CIVIL I AIGUA

Les basses de reg, una bona eina per ajudar a mantenir la producció agrícola

Les basses són infraestructures que emmagatzemen aigua procedent de diverses fonts com ara precipitacions o pous i que es fan servir principalment per al reg.

El canvi climàtic que estem patint provoca irregularitats en els patrons de pluja que cada vegada dificulten més l'abastament d'aigua i que castiguen de forma severa activitats com l'agricultura. Aquest és un dels motius pels quals les basses de reg s'han convertit en una bona eina en la gestió de l'aigua en aquest sector.

Aquests tipus de basses són infraestructures que emmagatzemen aigua procedent de diverses fonts com ara precipitacions o pous i que es fan servir principalment per al reg. Els episodis de pluja intensa i abundants en un moment determinat, seguits de períodes més secs o amb precipitacions molt reduïdes fan que es converteixin en un reservori d'aigua que ajuda a mantenir la producció agrícola. Les basses permeten la gestió dels recursos hídrics de manera eficaç, alliberant l'aigua en èpoques de reg i emmagatzemant-la quan n'hi ha excés.

A Saiga, estem especialitzats en la impermeabilització de basses. Els nostres tècnics treballen amb materials amb una gran durabilitat i amb característiques idònies per a aquesta aplicació com són les làmines de PVC (Policlorur de vinil) o les làmines de polietilè. Tots dos materials es caracteritzen per la capacitat de mantenir l'aigua emmagatzemada prevenint filtracions alhora que disposen d'una gran resistència als factors ambientals i als productes químics. Per altra banda, la seva flexibilitat permet adaptar-se a superfícies irregulars i cobrir grans superfícies sense haver de recórrer a juntes i costures complexes que podrien provocar filtracions.

Si bé tots dos materials són adequats per a la impermeabilització de basses d'acumulació d'aigua, la selecció del material dependrà de factors com les dimensions de la bassa, el pressupost i els requisits específics de l'aplicació. És important, doncs, consultar amb els nostres professionals quin és el material més adequat en cada cas.

Si esteu pensant a construir una bassa, abans haureu de fer un estudi de la zona on es vol instal·lar, de les característiques del sòl i de la grandària perquè són factors que afectaran el disseny de la bassa. La selecció del lloc, tenint en compte la zona de drenatge i la capacitat d'emmagatzematge, també s'hauran de valorar. Finalment, cal tenir en compte la sortida de l'aigua que serà clau per prevenir desbordaments.