Segueix-nos:

Notícies

20 de juny 2023
AGRICULTURA

Sistema de control per a la mosca de l'oliva

La mosca de l'oliva és la principal plaga del cultiu de l'olivera. Ocasiona danys molt greus a la collita provocant, no només la caiguda prematura dels fruits de l'arbre, sinó també la pèrdua de qualitat de l'oli. Majoritàriament els primers exemplars apareixen a la primavera. Els adults realitzen la picada a l'oliva i fan la posta dels ous en el moment d'enduriment de l'os. La larva, en sortir de l'ou, s'alimenta de la polpa causant així els danys més importants, ja que poden menjar entre un 10 i un 30% del seu pes. Com a conseqüència les olives cauen fàcilment.

La tècnica de captura massiva té com a finalitat evitar els danys produïts en el cultiu per la plaga mitjançant la reducció continua de la població de la plaga. A SAIGA, treballem amb Conetrap Bactrocera de Probodelt. És un mitjà alternatiu a la lluita química i més respectuós amb el medi ambient que els tractaments fitosanitaris convencionals perquè no s'aplica l'insecticida directament als fruits o a la planta que hem de consumir, evitant així matar els insectes beneficiosos, perquè els atraients són específics de la plaga a controlar.

El sistema funciona fent servir trampes amb un atraient sec específic de la mosca de l'oliva i una elevadíssima persistència que permet portar a terme la seva funció durant tot l'any. Les trampes també es componen d'un recipient amb quatre entrades en forma de tubs. Aquests tubs estan dissenyats per facilitar la ventilació del mosquer i impedir que la mosca s'escapi i provoqui un "efecte crida" i el desenvolupament de resistències piretroides. Finalment, la tapa transparent del recipient conté insecticida de contacte que provoca la mort de les mosques.

Trampa per captura la mosca de l'oliva

Conetrap Bactrocera és molt fàcil de col·locar i aplicable a tota mena de terrenys: Parcs Naturals i Zones protegides, proximitat a cursos d'aigua, a nuclis urbans i en terrenys abruptes. És compatible amb el cultiu convencional i ecològic.

Els beneficis d'aquest sistema són diversos des de SAIGA el recomanem perquè:

  • Redueix la població de mosca tot l'any
  • Endarrereix l'aparició de la plaga
  • Suavitza els pics de la població
  • Alenteix la recuperació de la població després d'un tractament químic
  • Elimina o disminueix el nombre de tractaments químics
  • És compatible i sinèrgic amb l'aplicació de productes fitosanitaris

És possible que si fem servir la captura massiva sigui també necessari complementar-la amb un tractament fitosanitari que vindrà determinat per la pressió de la plaga, la sensibilitat varietal, la climatologia, la situació geogràfica, etc.

És important realitzar un seguiment de la població o monitoreig paral·lel a la captura massiva, per determinar si és necessari realitzar tractaments fitosanitaris addicionals. El que sí podem afirmar és que l’ús de la captura massiva facilita molt el control de la plaga al reduir les seves poblacions i, en cas de necessitar un tractament fitosanitari addicional aconsegueix que aquest sigui molt més eficaç.