Segueix-nos:

Tractament en cambres de conservació

Oferim serveis de tractament amb solucions innovadores per assegurar la correcta conservació de la fruita en cambres frigorífiques, com el tractament amb productes a base d’1-MCP, que és capaç de bloquejar de manera eficaç els receptors de l’etilè i, així, aturar el procés de maduració de la fruita. D’aquesta manera, s’assegura una conservació de la producció durant períodes llargs amb les màximes garanties de manteniment de les qualitats higièniques, organolèptiques i sensorials de la fruita.