Segueix-nos:

Notícies

31 de juliol 2023
JARDINERIA I ESPAIS VERDS

Què cal tenir en compte abans d'instal·lar un sistema de reg per degoteig a l'hort, al jardí o al camp?

El reg per degoteig és una de les opcions més eficients en termes d'estalvi d'aigua i de subministrament d'aigua directament a les arrels de les plantes. És ideal per a horts i jardins petits o grans, i fins i tot per a conreus en camps. El reg per degoteig és una opció de reg popular gràcies a la seva precisió i baix malbaratament d'aigua. Si tens pensat fer una instal·lació d'aquest sistema de reg, abans de començar, hi ha diversos factors importants que has de tenir en compte per assegurar que el sistema sigui efectiu i adequat per a les teves necessitats:

- Planificació i disseny: Abans de començar a instal·lar els tubs i els goters, planifica el disseny del sistema. Pots fer un esbós del jardí o de l'àrea que vols regar i determinar la ubicació de les plantes, la distància entre els goters i el recorregut dels tubs. Assegura't que el sistema cobreixi totes les plantes de manera adequada.

- Necessitats d'aigua de les plantes: Considera les necessitats d'aigua de les diferents plantes. Algunes plantes poden requerir més aigua que d'altres. Pots agrupar les plantes segons les seves necessitats i ajustar el cabal dels goters segons aquesta informació.

- Tipus de goters i tubs: Escull el tipus adequat de goters i tubs per al teu sistema. Hi ha diversos tipus de goters, com goters rodons, goters autocompensadors, goters regulables, cintes de reg per degoteig, entre d'altres. Assegura't que els goters i tubs s'adeqüin a les teves necessitats i al tipus de plantació.

- Pressió de l'aigua: Comprova la pressió de l'aigua al teu jardí. La pressió ha de ser suficient per subministrar l'aigua als goters amb un cabal adequat. Si la pressió de l'aigua és massa baixa, pots necessitar utilitzar goters autocompensadors o afegir un regulador de pressió.

- Sistema de filtratge: Un sistema de reg per degoteig pot ser susceptible a l'obstrucció de les petites obertures dels goters per part de les partícules i sediments presents en l'aigua. Assegura't d'incloure filtres adequats per evitar aquest problema i mantenir el sistema funcionant de manera òptima.

- Instal·lació i assecat: Quan instal·lis els tubs i goters, assegura't de fixar-los bé perquè no es moguin amb el pas del temps o amb el trànsit a la zona. Després de la instal·lació, és important assegurar-se que no hi hagi fuites i comprovar que tot el sistema està funcionant correctament.

- Automatització i programació: Si optes per automatitzar el sistema de reg, assegura't que tingui un controlador o temporitzador adequat que permeti programar els moments de reg segons les necessitats de les plantes i les condicions climàtiques.

- Manteniment: Recorda que tots els sistemes de reg requereixen un manteniment periòdic. Mantingues els filtres nets, revisa els goters i les unions per assegurar-te que no hi ha pèrdues o danys i ajusta el sistema segons canviïn les necessitats de les plantes.

Tenint en compte aquests factors, t'asseguraràs una instal·lació eficient i eficaç per al teu jardí, hort o conreu. Si tens dubtes o necessites ajuda, sempre pots consultar els nostres tècnics.