Segueix-nos:

Notícies

6 de juliol 2023
SERVEIS TÈCNICS

Serveis de tecnologia dron per a agricultura i jardineria

La tecnologia dron s'ha convertit en una eina molt útil al sector agrícola gràcies a la seva capacitat per recopilar dades en temps real de manera eficient i precisa. Algunes de les aplicacions dels drons en l'agricultura són les següents:

- Monitorització de cultius: Els drons equipats amb càmeres multiespectrals poden capturar imatges aèries dels cultius, cosa que permet als agricultors obtenir informació valuosa sobre la salut de les plantes, la detecció de plagues i malalties, així com el seguiment del desenvolupament de les collites.

- Reg de precisió: Utilitzant sensors i càmeres tèrmiques, els drones poden identificar àrees amb estrès hídric als cultius i proporcionar informació detallada sobre la quantitat d'aigua necessària per regar una determinada àrea. Això ajuda els agricultors a optimitzar el reg, reduint així el consum daigua i augmentant l’eficiència en l’ús de recursos.

- Tractament de cultius: Els drons també poden ser utilitzats per a l'aplicació precisa de pesticides i fertilitzants als cultius. Aquest enfocament redueix l’exposició dels treballadors agrícoles a productes químics i minimitza l’impacte ambiental en reduir la quantitat de productes químics utilitzats.

- Mapeig i cartografia: Els drons poden generar mapes tridimensionals de les àrees de cultiu, la qual cosa ajuda els agricultors a tenir una visió més clara del seu terreny i a prendre decisions basades en dades precises. Això és especialment útil en el disseny de sistemes de drenatge i reg, així com en la planificació de la sembra.

- Supervisió d'animals: En el cas de la ramaderia, els drons es poden utilitzar per al monitoratge d'animals, ajudant els agricultors a identificar animals malalts o ferits, comptar el bestiar i monitoritzar-ne el comportament.

En resum, la tecnologia de drons ofereix nombrosos avantatges al sector agrícola, permetent als agricultors millorar la productivitat, reduir costos, optimitzar l'ús de recursos i garantir una gestió més sostenible dels cultius i del bestiar.

Amb l’objectiu de trobar solucions innovadores per a l’agricultura i la jardineria a SAIGA comptem amb tècnics especialitzats en aquesta tecnologia. Disposem de dos tipus de drons amb utilitats diverses.

Per una banda, comptem amb el dron DJI Agras T10 que s'usa principalment per al tractament de cultius amb  fitonsanitaris en conreus com l’arròs o també per a l'ús de productes biocides per al control del mosquit o altres plagues de salut pública. Una altra de les aplicacions són els tractaments d’adobar de precisió en gespa o les reforestacions amb llavors autogerminants.

Aquest dron ajuda a automatitzar el procés dels tractaments, cosa que redueix la mà d'obra i el temps requerit per a aquesta tasca. A més, el disseny i la capacitat de càrrega permeten cobrir grans extensions de terra ràpidament i de manera uniforme.

Per altra banda, comptem amb el dron multiespectral DJI Phantom 4 RTK. La seva funció principal és capturar imatges aèries i dades multiespectrals dels cultius i terrenys agrícoles. Aquestes imatges i dades es poden processar per analitzar la salut dels cultius, detectar malalties o deficiències nutricionals, fer seguiment del creixement de les plantes, i avaluar l'eficiència dels programes de reg i fertilització.

El DJI Phantom 4 RTK compta amb una càmera multiespectral incorporada, que captura imatges en diferents longituds d'ona, incloent-hi llum visible i propera a l'infraroig. Això permet obtenir informació detallada sobre la vegetació i l'estat dels cultius, que es pot utilitzar per prendre decisions informades en el maneig agrícola.

A més, el dron compta amb capacitats de posicionament d'alta precisió gràcies al seu sistema de navegació RTK (Real-Time Kinematics), cosa que assegura que les imatges i dades capturades estiguin georeferenciades amb gran precisió. Això és especialment útil per a la planificació i el monitoratge de cultius al llarg del temps.

En resum, el dron multiespectral DJI Phantom 4 RTK és una eina poderosa per obtenir informació detallada sobre els cultius i terrenys agrícoles, cosa que permet optimitzar la producció, reduir costos i minimitzar l'impacte ambiental a l'agricultura.