Segueix-nos:

Notícies

19 de gener 2024
AGRICULTURA

Plagues i malaties

Quan tenim un problema d’alguna plaga o malaltia que afecta les nostres plantes, sovint podem recórrer a productes que tinguin un efecte insecticida (per combatre insectes), fungicides (per combatre fongs) o herbicides (per controlar males herbes). Aquests productes poden ser productes fitosanitaris o mitjans alternatius, als quals hauríem de donar preferència.


Alguns dels mitjans alternatius disponibles al mercat són:

 • Trampes que capturen insectes o feromones que eviten que es reprodueixin

 • Alguns adobs amb efecte sobre fongs

 • Bioestimulants que ajuden a fer que les plantes siguin més valentes i menys propenses a emmalaltir

 • Substàncies bàsiques que són productes naturals de baix risc com el purí d’ortiga, la cua de cavall i que tenen efecte sobre plagues i malalties.

També és molt interessant el paper que poden jugar els enemics naturals en el control de plagues que afecten les nostres plantes, ja siguin els que poden aparèixer de manera natural i espontània o els que es comercialitzen i s’alliberen expressament.

  Si amb els mitjans alternatius no podem solucionar el problema, podem recórrrer als productes fitosanitaris, que solen ser substàncies d’origen més químic.

  Tots els productes fitosanitaris estan inscrits al registre oficial de productes fitosanitaris, i en les seves etiquetes s’especifiquen totes les condicions d’ús (dosis, per a quins problemes són, per a quines plantes, mesures de precaució, etc.)

  Els productes fitosanitaris es diferencien entre productes professionals, que requereixen una formació i acreditació per poder-los fer servir i solen vendre’s en envasos grossos, i productes fitosanitaris no professionals o de jardineria exterior domèstica, que no requereixen cap formació ni acreditació per fer-los servir, però que es comercialitzen en uns envasos amb capacitats limitades.


  Tots aquests productes i l’assessorament que necessitis per fer-los servir el trobaràs a SAIGA!